DOTACJE I ZAMÓWIENIA

Responsive image


Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/UW/1.2

Rubicello Marek Przewoźnik przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 3/UW/1.2 dotyczącego usługi poligraficznej – wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Rubicello Marek Przewoźnik na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0125/21

Załączniki:

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/UW/1.2

Zapytanie ofertowe nr 3/UW/1.2 dotyczące wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych

Rubicello Marek Przewoźnik zaprasza do złożenia ofert/y na usługę wykonania materiałówinformacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Rubicello Marek Przewoźnik na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0125/21.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 4/UW/1.2 dotyczące usług w zakresie transportu 

Rubicello Marek Przewoźnik zaprasza do złożenia ofert/y na usługę w zakresie transportu produktów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Rubicello Marek Przewoźnik na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18- 0125/21.

Załączniki:

Rubicello Marek Przewoźnik przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 2/UW/1.2 dotyczącego wykonania i dostawy zabudowy powierzchni wystawienniczej w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Rubicello Marek Przewoźnik na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0125/21

Zapytanie ofertowe nr 2/UW/1.2 dotyczące wykonania i dostawy zabudowy powierzchni wystawinniczej

Rubicello Marek Przewoźnik zaprasza do złożenia ofert/y na usługę wykonania Zabudowy powierzchni wystawienniczej w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Rubicello Marek Przewoźnik na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0125/21

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1_DST_1.2

Rubicello Marek Przewoźnik przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 1/DST/1.2 dotyczącego dostawy środków trwałych w postaci Automatycznej maszyny do formowania pudełek z automatycznym ramieniem podnoszącym w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Rubicello Marek Przewoźnik na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18- 0125/21

Załączniki:

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/DST/1.2

RUBICELLO Marek Przewoźnik realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP pt. „ Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Rubicello Marek Przewoźnik na rynku niemieckim”

Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy na rynek niemiecki.
Wartość projektu: 705 405,00 PLN
Wartość dofinansowania: 487 475, 00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 1/DST/1.2 dotyczące dostawy środków trwałych tj. Automatycznej maszyny
do formowania pudełek z automatycznym ramieniem podnoszącym.

Rubicello Marek Przewoźnik zaprasza do złożenia ofert/y na dostawę środków trwałych w postaci
Automatycznej maszyny do formowania pudełek z automatycznym ramieniem podnoszącym w
ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia
konkurencyjności firmy Rubicello Marek Przewoźnik na rynku niemieckim” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-
0125/21

Pliki do pobrania